خرید مادیان ترکمن آخال تکه
کد کالا : 476
وضعیت : موجود

خرید مادیان ترکمن آخال تکه

200,000,000 تومان


خرید اسب مادیان ترکمن اخال تکه آبستن
پدر : سمند کره اربنت اسب سیلمی آخال تکه وارداتی 
مادر : مله قوش 
شکم آبستن از سیلمی آخال تکه آراد کره آریا نوه توسن
این مادیان مادر آرتان و آریون میباشد و یک مادیان تولیدی درجه یک برای تولید کره های ورزشی بحساب می اید. امسال از سیلمی آراد آبستن است. برای خریدار مادیان کشش بعد رایگان میباشد

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید