اسب ترکمن

خرید کره مادیان ترکمن آخال تکه پدر : سیلمی آخال تکه آراج مادر : زادمهر کره گلدن گیت

200,000,000 تومان

خرید کره مادیان ترکمن آخال تکه پدر : سیلمی آخال تکه ساواش مادر : گل تاج کره سمند

150,000,000 تومان

خرید کره مادیان ترکمن آخال تکه پدر : سیلمی آخال تکه بالاخان مادر : براونی کره سیلمی آخال تکه سرآمد این کره مادیان از درشت ترین تولیدات اسب ترکمن ایران از تیره آخال تکه است.با شجره ورزشی موفق در پرش و کورس برای مشاوره خرید اسب ترکمن و کشش در تماس با

150,000,000 تومان

خرید کره مادیان ترکمن یموت کره سیلمی بابک پدر : سیلمی یموت بابک خرمدین مادر : بهار ایلم

150,000,000 تومان

خرید مادیان ترکمن پرشی  پدر : سیلمی آخال تکه آراد  مادر : بلدرچین کره کبوتر

200,000,000 تومان

خرید اسب ترکمن آخال تکه مادیان پدر : سیلمی آخال تکه سرآمد کره سیلمی آخال تکه وارداتی از ترکمنستان شمشیر مادر : گلدن هورس مادیان کره سیلمی یموت قیردالی

250,000,000 تومان

خرید مادیان ترکمن آخال تکه رام بهشت پدر : آراد کره آریا نوه توسن مادر : بلدرچین کره کبوتر

200,000,000 تومان

خرید اسب ترکمن آخال تکه مادیان پدر : سیلمی آخال تکه دلشاد کره سیلمی آخال تکه طلاقوش مادر : یولدوز کره خان تاتار

200,000,000 تومان

خرید اسب ترکمن آخال تکه نریان سمند طلایی پدر : سیلمی آخال تکه آراج کره سیلمی آخال تکه طلاقوش

200,000,000 تومان

خرید اسب ترکمن نریان آخال تکه پدر : زرین کره سمند نوه اربنت مادر : ماتیسا کره سیلمی یموت کج سقر

120,000,000 تومان

مادیان ترکمن اخال تکه سمند یال دم شسته. سالم. آبستن سنگین از سیلمی آردین کره ارشک

250,000,000 تومان

اسب مادیان ترکمن اخال تکه آبستن پدر : سمند کره اربنت اسب سیلمی آخال تکه وارداتی مادر : مله قوش شکم آبستن از سیلمی آخال تکه آراد کره آریا نوه توسن

250,000,000 تومان

اسب ترکمن فروشی آخال تکه پرشی پدر : بتو کره اربنت و صنم مادر : فلامک کره سمند و دل آهو

150,000,000 تومان

اسب آخال تکه ترکمن نریان 3 ساله به رنگ سمند طلایی با یال و دم سیاه پدر : سیلمی اخال تکه آراج کره طلاقوش به رنگ سمند یال دم سیاه

150,000,000 تومان

اسب نریان ترکمن آخال تکه 3 ساله به رنگ سمند طلایی پدر : سیلمی اخال تکه آراج کره طلاقوش مادر : مادیان اخال تکه آپریل کره طلاقوش رفسنجانی از مادیان طلا کره آرش

150,000,000 تومان

اسب ترکمن اخال تکه مادیان 2.5 ساله به رنگ کهر پدر : آرش2 یا یادگار آرش مادر : اخال ناز کره توسن2 و گل توسن از تولیدات فدراسیون سوارکاری

250,000,000 تومان

اسب ترکمن اخال تکه نریان آرتان کره اراد و التن آراد کره توسن آخال تکه وارداتی انجمن سلطنتی اسب ایران و التن کره سمند. سمند کره اربنت

200,000,000 تومان

اسب ترکمن آخال تکه کره مادیان به رنگ کهر پدر : بالاخان کره ارشک و شمشاد 5 مادر : براونی کره سرآمد و گلدن هورس سن 3 ماه.

150,000,000 تومان

اسب عرب

خرید اسب عرب مادیان 2 ساله خالص ایرانی پدر : سیلمی عرب خالص ایرانی قاهره سزار مادر : فوژان کره سیلمی عرب خالص ایرانی دوران1

300,000,000 تومان

خرید اسب عرب مادیان 5 ساله خالص ایرانی پدر : ملک النسمان مادر : لولو کره زرخش

200,000,000 تومان

خرید اسب عرب مادیان 3 ساله خالص ایرانی پدر : ملک النسمان مادر : لولو کره زرخش

230,000,000 تومان

خرید اسب عرب مادیان 2 ساله خالص ایرانی پدر : فراری کره هماورد و سوزان مادر : مهرگان کره دوران1

190,000,000 تومان

فروش کره مادیان عرب خالص ایرانی پدر سیلمی عرب خالص ایرانی وارث مادر مادیان عرب ونوس 

120,000,000 تومان

اسب عرب مادیان 2 ساله خالص ایرانی پدر : قاهره سزار کره سیلمی سزار و مادیان صلویه کره حداد مادر : لولو کره ذرخش و قژک

200,000,000 تومان

اسب سیلمی عرب خالص ایرانی وارث پدر : سیلمی عرب دیهیم فرخی کره اسد و فدک مادر : مادیان عرب چمن مخمل کره رستم

15,000,000 تومان

خرید اسب عرب مصری نریان کره کنزالناصر پدر : کنز الناصر کره جاستیس مادر : یولایک دریم کره ناصر دریم

200,000,000 تومان

خرید مادیان عرب خالص ایرانی اسب عرب مادیان 8 ساله خالص ایرانی پدر : نهروان کره سیلمی عرب خالص ایرانی سمرقند مادر : دلال مسعودی

130,000,000 تومان

خرید مادیان عرب خالص ایرانی  اسب عرب مادیان 2 ساله خالص ایرانی پدر : ناتان کره سیلمی عرب خالص ایرانی اسد مادر : نوشین کره نهروان

130,000,000 تومان

خرید اسب عرب نریان خالص ایرانی  اسب عرب نریان 1 ساله خالص ایرانی پدر : زکریا کره سیلمی عرب خالص ایرانی اسد مادر : نوشین کره نهروان

70,000,000 تومان

اسب فروشی عرب مصری سیلمی 5 ساله. خوش حرکت و زیبا. پدر : سن میگو مادر : مورسکاتن

250,000,000 تومان

خرید اسب عرب ایرانی 1 سر خارجی نوه سیلمی عرب خالص ایرانی اسد. آبستن از سیلمی عرب مصری مجیک بوی. مدارک تکمیل و دارای پاسپورت

0 تومان

اسب عرب خالص ایرانی کره میثم و یاقوت. میثم از نسل سزار و غرور - یاقوت از نسل اسد و شوکا به رنگ زیبای قره کهر.

150,000,000 تومان

اسب عرب کورسی نریان 2ساله به رنگ قره کهر پدر : سیلمی عرب کورسی وارداتی براری مادر : لعبت نوه سیلمی عرب خالص ایرانی اسد

150,000,000 تومان

اسب عرب فروشی نریان دو سر خارجی به رنگ کهر سن 1.5 ساله کره کنزالناصر و کازیما

200,000,000 تومان

اسب پرشی

خرید اسب پرشی دوسرخارجی kwpn پدر : سیلمی کی دبلیو پی ان وارداتی زاوال مادر : مادیان نالازد از نژاد زانگرشاید کره نلسون زد

600,000,000 تومان

خرید اسب پرشی دوسرخارجی kwpn پدر : سیلمی کی دبلیو پی ان وارداتی زاوال مادر : مادیان نالازد از نژاد زانگرشاید کره نلسون زد

900,000,000 تومان

پدر : شوان کره حیدربابا مادر : شاهیتا مادیان دوخون پرشی با رنگ کهر درشت و زیبا و خوش حرکت. سالم. مناسب پرشی و تولید

100,000,000 تومان

پدر : شوان کره حیدربابا مادر : ماهیتا مادیان دوخون پرشی با رنگ کهر درشت و زیبا و خوش حرکت. سالم. مناسب پرشی و تولید

120,000,000 تومان

اسب نریان تربرد 5 ساله. دست پا قوی و سالم. سواری شده. پدر : هاسن لایت  مادر : جودی. میکروچیپ شده فدراسیون سوارکاری

110,000,000 تومان

اسب پرشی فروشی مادیان یک سر خارجی کره اسب سیلمی تورینو و نوه اسب وارداتی کالودوس با سن 4 ساله رنگ کرنگ. سالم و سواری شده.ارام. آماده مسابقه با مدارک تکمیل از فدراسیون سوارکاری

350,000,000 تومان

اسب پرشی دوسرخارجی 4سال . سواری شده و آرام مناسب آموزش پرش مدارک برگ کشش

100,000,000 تومان

سیلمی پرشی از نژاد swb با تولیدات در ایران در میادیان پرشی و شرکت در رده های 140 و 150

200,000,000 تومان

داروی دام و طیور

پودر مولتی ویتالین

6,500 تومان

پودر ویتامین + اسید آمینه

6,000 تومان

پودر ویتامین + الکترولیت

5,600 تومان

پودر ویتابین 100 گرمی

6,000 تومان

پودر ویتامین ب کمپلکس

7,200 تومان

پودر ویتامین c

7,000 تومان

پودر او آر اس

1,500 تومان

قرص ضد انگل

3,795 تومان

انروفلوکساسین 10% بصورت بطری 1 لیتری

47,000 تومان

انروفلوکساسین 10% بصورت بطری 120 سی سی

8,400 تومان

سیلمی و کشش

اسب سیلمی عرب خالص ایرانی وارث پدر : سیلمی عرب دیهیم فرخی کره اسد و فدک مادر : مادیان عرب چمن مخمل کره رستم

15,000,000 تومان

اسب سیلمی ترکمن آخال تکه آراد کره آریا کره توسن. بهترین گزینه تولید اسب ترکمن پرشی و زیبایی

10,000,000 تومان

اسب سیلمی یموت ترکمن خالص بابک خرمدین پدر : کوروش کره کوروغلی و بهارگل کوروغلی کره گل آهو مادر : بلدرچین از گله تاج محمد خوجه

10,000,000 تومان

سیلمی ترکمن یوزپلنگ کره طوفان و مینا11 به رنگ ابلق با قد 165 با سواری بسیار زیبا مناسب تولید کره های ابلق. 

10,000,000 تومان

اسب سیلمی پرشی هولشتاین کاندالتو قد 170 پدر : سیلمی هولشتاین کانتو دارای تاییده سیلمی از نژادهای واردم بلاد اروپا مادر : مادیان پادورا2 از نژاد هولشتاین با قد 170 کره سیلمی لاوالتو نوه سیلمی لندگراف 

15,000,000 تومان

سیلمی فریزین وارداتی از هلند با شجره عالی و سابقه بیشترین کره دهی در ایران. قد 170. حرکت بسیار نرم و سبک

7,000,000 تومان

سیلمی ترکمن یموت خالص کوروش کره کوروغلی و بهارگل با تولیدات عالی

2,000,000 تومان

سیلمی آخال تکه آراج. کره طلاقوش. با شجره و تیپ عالی.

10,000,000 تومان

4,000,000 تومان