اسب ترکمن

اسب سیلمی اخال تکه کره ارشک و شمشاد5 . برادر تنی سیلمی آراج. با رنگ زیبای سمند طلایی با یال و دم مشکی. پاسپورت و برگ کشش

200,000,000 تومان

اسب مادیان آخال تکه ترکمن کره آراج با رنگ زیبای سمند طلایی. با برگ کشش و فصل 1

40,000,000 تومان

اسب مادیان آخال تکه 3 ساله کره امپراتور دریا . فضل 1. آماده کورس و پرشی یا تولید. مدارک تکمیل

75,000,000 تومان

اسب ترکمن کره سیلمی آراج کره طلاقوش سن 1 ساله. مدارک برگ کشش. فصل 1

25,000,000 تومان

اسب ترکمن یموت خالص کره کوروش و بلدرچین سه ساله. سواری کامل مدارک تکمیل.

50,000,000 تومان

اسب مادیان اخال تکه کره آریا نوه توسن 4 ساله مدارک تکمیل با کره دهی عالی

90,000,000 تومان

اسب کره مادیان اخال تکه ترکمن سن سه ماه از سیلمی آراد نوه توسن و مادیان بلدرچین

40,000,000 تومان

اسب اخته پرشی ترکمن آخال تکه شهراد کره ارشک و نفس

50,000,000 تومان

اسب مادیان آخال تکه ترکمن کره آراج و توسکا از نسل طلاقوش زیبا ترین آخال تکه ایران .بسیار خوش حرکت. 2 ساله مدارک تکمیل

60,000,000 تومان

اسب مادیان آخال تکه ترکمن کره آراد و بلدرچین از نسل اسبهای ترکمنی پرشی سن 2 ساله مدارک تکمیل

60,000,000 تومان

یکی از بهترین مادیانهای کره سمند فدراسیون با تولیدات زیبا و معروف. داری تست دی ان ای و پاسپورت. فروش 09124608266

40,000,000 تومان

نریان پرشی آخال تکه 5 ساله با پاسپورت. آماده مسابقه. شجره عالی. آرام و زیبا و سابقه تولید

120,000,000 تومان

فروش مادیان ترکمن آخال تکه 3ساله کره ایلقوش . مدارک کامل. بسیار قوی و خوش حرکت آبستن از آراج کره طلاقوش

ناموجود

نریان آخال تکه 1 ساله کره نمونه و یاقوت کره گل اهو.بسیار درشت و خوش حرکت

25,000,000 تومان

مادیان 2 ساله آخال تکه. به رنگ زیبای سمند یال دم سیاه. بسیار زیبا و درشت

ناموجود

اسب عرب

اسب عرب مصری سیلمی وارداتی. کره ال امین و کارولا. سن7 با پنج جایزه قهرمانی ز یبایی و کره دهی عالی

200,000,000 تومان

اسب سیلمی خالص ایرانی 7 ساله. شش دانگ. از نسل سیلمی پازن. خوش حرکت و زیبا. سواری دار

80,000,000 تومان

اسب عرب مادیان 4ساله. زیبا و خوش حرکت. دست پا سالم. مدارک تکمیل. تیپ عالی و شجره استثنابی. آماده تولید و ورزش.برای عکس و فیلم واتزپ پیام بفرستید

100,000,000 تومان

اسب عرب مادیان 4ساله. زیبا و خوش حرکت. دست پا سالم. مدارک تکمیل. تیپ عالی و شجره استثنابی. آماده تولید و ورزش.برای عکس و فیلم واتزپ پیام بفرستید

100,000,000 تومان

اسب عرب مادیان 5ساله. زیبا و خوش حرکت. دست پا سالم. تیپ عالی و شجره استثنابی. آماده تولید و ورزش.برای عکس و فیلم واتزپ پیام بفرستید

100,000,000 تومان

اسب کره مادیان عرب مصری 1.5 ساله کره میراژ قهرمان زیبایی عرب مادر کره جاستیس بسیار زیبا و خوش حرکت با سر قوص دار و کوچک

214,000,000 تومان

اسب عرب مصری 3 ساله کره امیراشرف قهرمان زیبایی عرب دنیا کره جاستیس بسیار زیبا و خوش حرکت با سر قوص دار و کوچک

60,000,000 تومان

مادیان عرب خالص ایرانی کره دوران1. شجره کورسی و از مادری نوه معنگی . کره دهی عالی و خوش حرکت. فروش 09124608266

120,000,000 تومان

نریان عرب مصری بسیار زیبا کره سیف الرایان .خوش حرکت. جایزه دار از مسابقات زیبایی. مدارک تکمیل. فروش 09124608266

45,000,000 تومان

نریان عرب مصری بسیار زیبا و خوش حرکت. جایزه دار از مسابقات زیبایی. مدارک تکمیل. فروش 09124608266

45,000,000 تومان

نریان عرب مصری بسیار زیبا و خوش حرکت کره اموشن. جایزه دار از مسابقات. مدارک تکمیل. فروش 09124608266

35,000,000 تومان

مادیان عرب شویی بسیار زیبا و خوش حرکت. با شجره عالی و مدارک تکمیل. اماده میدان

80,000,000 تومان

مادیان عرب دو سرخارجی. بسیار زیبا و خوش حرکت. شجره عالی. سن 2.5 سال. آماده میدان و تولید. مدارک کامل

ناموجود

سیلمی عرب مشکی وارداتی. بسیار قوی. دارای مقام در مسابقات زیبایی و استقامت. و کره در کورس

ناموجود

کره مادیان عرب نیمه. کره باربادوس

35,000,000 تومان

مادیان عرب دوساله. دو سر مصری کره لجند

45,000,000 تومان

نریان عرب دو سر خارجی.کره امیر اشرف

ناموجود

نریان عرب دوسرخارجی1 ساله کره امیراشرف. شجره عالی , آماده مسابقه

25,000,000 تومان

نریان عرب دوسرخارجی2 ساله بسیار سر و دم گیر و خوش حرکت

22,000,000 تومان

اسب پرشی

اسب مادیان پرشی 2سر خارجی 3ساله کره کالوس دیزل و مارتا. فری جامپ شده. درشت و خوش حرکت. سالم. با برگ کشش فدراسیون

214,748,365 تومان

مادیان 2 ساله یک سرخارجی پرشی. کره لرد. سالم و آرام

40,000,000 تومان

اسب پرشی دوسرخارجی 4سال . سواری شده و آرام مناسب آموزش پرش مدارک برگ کشش

100,000,000 تومان

نریان پرشی دو سرخارجی کره سیمباد و گرید. تازه سواری. زیبا و خوش حرکت

40,000,000 تومان

نریان دوسرخارجی پرشی 3 ساله کره تورینو .تازه زین. بسیار قوی

50,000,000 تومان

کره مادیان 2سر خارجی هجده ماهه. شجره عالی هلشتاین. مناسب برای میدان و تولید. رنگ کرنگ

60,000,000 تومان

نریان پرشی 4ساله یک سرخارجی. سواری رو به جلو. بسیار آرام. به رنگ کهر. قد 168.

40,000,000 تومان

مادیان پرشی 7 ساله یک سرخارجی. مسابقه رفته. سواری رو به جلو. به رنگ کرنگ 4 قلم سفید. قد 165.

30,000,000 تومان

سیلمی پرشی از نژاد swb با تولیدات در ایران در میادیان پرشی و شرکت در رده های 140 و 150

200,000,000 تومان

کره نریان پرشی دوسرخارجی هلشتاین یکسال نیمه بسیار خوش حرکت از نسل عالی بهترین گزینه تولید و ورزش

25,000,000 تومان

داروی دام و طیور

پودر مولتی ویتالین

ناموجود

پودر ویتامین + اسید آمینه

ناموجود

پودر ویتامین + الکترولیت

ناموجود

پودر ویتابین 100 گرمی

ناموجود

پودر ویتامین ب کمپلکس

ناموجود

پودر ویتامین c

7,000 تومان

پودر او آر اس

1,500 تومان

قرص ضد انگل

3,795 تومان

انروفلوکساسین 10% بصورت بطری 1 لیتری

47,000 تومان

انروفلوکساسین 10% بصورت بطری 120 سی سی

8,400 تومان

سیلمی و کشش

سیلمی فریزین وارداتی از هلند با شجره عالی و سابقه بیشترین کره دهی در ایران. قد 170. حرکت بسیار نرم و سبک

7,000,000 تومان

سیلمی خارجی پرشی از نژاد swb. با شجره و تیپ و کره دهی عالی. کره های این سیلمی در میادین پرش ایران ذر حال مسابقه هستند.

5,000,000 تومان

سیلمی آخال تکه برمک کره ارشک و بهارگل با شجره و تیپ عالی جهت تولیدات ورزشی اسب ترکمن در میادین

2,000,000 تومان

سیلمی ترکمن یموت خالص کوروش کره کوروغلی و بهارگل با تولیدات عالی

2,000,000 تومان

سیلمی آخال تکه آراج. کره طلاقوش. با شجره و تیپ عالی.

2,000,000 تومان

سیلمی آخال تکه با شجره عالی و تولیدات. رده 112 بپر در پرش و کره دهی عالی

2,000,000 تومان

4,000,000 تومان

ناموجود