سیلمی عرب خالص ایرانی وارث کشش
کد کالا : 497
وضعیت : موجود

سیلمی عرب خالص ایرانی وارث کشش

15,000,000 تومان


اسب سیلمی عرب خالص ایرانی وارث جهت کشش

پدر : سیلمی عرب دیهیم فرخی کره اسد و فدک

مادر : مادیان عرب چمن مخمل کره رستم زیباترین کره سیلمی حداد و غطیمه کره سیلمی عرب انسیاتور

از تیره نسمان بنی لام

سیلمی عرب وارث از زیباترین سیلمی های عرب خالص ایرانی از شجره 03 با تیپ اسبان اصیل ایران منتقل کننده رنگ , تیپ و حرکت

بهترین گزینه تولید کره های عرب خالص ایرانی.

کشش و ارسال اسپرم 09124608266

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید