کالاها
  چینش : نمایش در هر صفحه :
  لطفا چند لحظه صبر کنید ...
  اسب مادیان دوخون تروبرد

  اسب مادیان دوخون پرشی 10 ساله رنگ کرنگ سواری و مسابقه پرش رفته. سابقه کره دهی و تولید

  120,000,000 تومان
  اسب ترکمن پرشی آخال تکه

  اسب ترکمن آخال تکه فروشی سن 3 ساله کره دولت لی و گلشیفته سالم با مدارک از فدراسیون سوارکاری مستعد برای پرش و مسابقات. دولت لی کره تکه از تولیدات فدراسیون سوارکاری

  100,000,000 تومان
  اسب پرشی دو سر خارجی KWPN

  اسب پرشی اخته دو سر خارجی kwpn پدر : اسب سیلمی kwpn کندی من کره کسینی وان قهرمان اروپا مادر : بلروز سن پنج ساله. اخته و سالم. مسابقه رفته. قد 175.

  900,000,000 تومان
  اسب تروبرد مادیان 2 ساله

  اسب تربرد مادیان 2 ساله سالم. مدارک تکمیل از فدراسیون سوارکاری پدر : مارازل  و مادر : ریومیکس

  150,000,000 تومان
  اسب ترکمن اخال تکه مادیان آبستن

  اسب ترکمن آخال تکه مادیان آبستن از سیلمی آراد کره آریا نوه توسن پدر : سمند کره اربنت تولید فدراسیون سوارکاری . مادر : مله قوش.

  250,000,000 تومان
  اسب تروبرد 5 ساله

  اسب نریان تربرد 5 ساله. دست پا قوی و سالم. سواری شده. پدر : هاسن لایت  مادر : جودی. میکروچیپ شده فدراسیون سوارکاری

  110,000,000 تومان
  اسب دوخون تربرد نریان 2.5 ساله

  اسب دوخون تربرد نریان 2.5 ساله. دست پا قوی و سالم. سواری شده.  پدر : مربوش  مادر : آزاده  . میکروچیپ شده ار فدراسیون سوارکاری

  95,000,000 تومان
  اسب ترکمن آخال تکه نریان 3 ساله

  اسب ترکمن اخال تکه نریان آرتان کره اراد و التن آراد کره توسن آخال تکه وارداتی انجمن سلطنتی اسب ایران و التن کره سمند. سمند کره اربنت

  200,000,000 تومان
  اسب پونی فلابلا

  اسب پونی فلابلا مادیان 5 ساله. سواری شده. سالم با مدارک آبستن و نزدیک زایمان سواری و اخلاق ارام مناسب آموزش سوارکاری کودکان

  150,000,000 تومان
  اسب عرب خالص ایرانی کره نریان

  اسب عرب خالص ایرانی کره میثم و یاقوت. میثم از نسل سزار و غرور - یاقوت از نسل اسد و شوکا به رنگ زیبای قره کهر.

  150,000,000 تومان
  اسب عرب نریان کورسی کره براری

  اسب عرب کورسی نریان 2ساله به رنگ قره کهر پدر : سیلمی عرب کورسی وارداتی براری مادر : لعبت نوه سیلمی عرب خالص ایرانی اسد

  150,000,000 تومان
  اسب عرب مصری نریان کره کنز الناصر

  اسب عرب فروشی نریان دو سر خارجی به رنگ کهر سن 1.5 ساله کره کنزالناصر و کازیما

  200,000,000 تومان
  اسب ترکمن آخال تکه پرشی نریان

  اسب ترکمن آخال تکه پرشی نریان 8 ساله پدر : کامران کره ارلی مادر : توران کره سمند

  150,000,000 تومان
  اسب عرب مصری یک سر وارداتی

  خرید اسب عرب مادیان 7 ساله کره خیام و شیرین خیام کره برفین. برفین کره مبارک و جم از مادری شیرین کره یکه تاز و توریا .

  120,000,000 تومان
  اسب ترکمن اخال تکه مادیان 1.5 ساله

  اسب مادیان ترکمن آخال تکه 1.5 ساله با مدارک کامل فدراسیون سوارکاری پدر : رها مهرپور مادر : شوکا

  200,000,000 تومان
  اسب ترکمن آخال تکه کره مادیان

  اسب ترکمن آخال تکه کره مادیان به رنگ کهر پدر : بالاخان کره ارشک و شمشاد 5 مادر : براونی کره سرآمد و گلدن هورس سن 3 ماه.

  150,000,000 تومان