اسب ترکمن

کره نریان یموت خالص از نسل گل اهو و بلدرچین. بهترین نسل یموت ایران

15,000,000 تومان

فروش مادیان ترکمن آخال تکه 3ساله کره ایلقوش . مدارک کامل. بسیار قوی و خوش حرکت آبستن از آراج کره طلاقوش

ناموجود

مادیان یموت خالص شجره عالی مدارک تکمیل. مناسب جهت تولید و سواری

ناموجود

مادیان اخال تکه فصل1. کره مله قوش

25,000,000 تومان

نریان آخال تکه 1 ساله کره نمونه و یاقوت کره گل اهو.بسیار درشت و خوش حرکت

25,000,000 تومان

مادیان 2 ساله آخال تکه. به رنگ زیبای سمند یال دم سیاه. بسیار زیبا و درشت

ناموجود

نریان آخال تکه دوساله. درشت وخوش حرکت. آماده سواری. مناسب پرش.پاسپورت دار

ناموجود

اسب عرب

کره مادیان عرب 1 ساله بسیار سر و دم گیر و خوش حرکت . شجره کورسی کره بن عامر

30,000,000 تومان

مادیان عرب وارداتی آبستن. شجره عالی. بسیار خوش حرکت. مسابقه رفته

ناموجود

مادیان عرب دو سرخارجی. بسیار زیبا و خوش حرکت. شجره عالی. سن 2.5 سال. آماده میدان و تولید. مدارک کامل

ناموجود

سیلمی عرب مشکی وارداتی. بسیار قوی. دارای مقام در مسابقات زیبایی و استقامت. و کره در کورس

ناموجود

نریان عرب 1 سرخارجی. 1 ساله

10,000,000 تومان

کره مادیان عرب نیمه. کره باربادوس

35,000,000 تومان

مادیان عرب دوساله. دو سر مصری کره لجند

45,000,000 تومان

نریان عرب دو سر خارجی.کره امیر اشرف

ناموجود

نریان عرب دوسرخارجی1 ساله کره امیراشرف. شجره عالی , آماده مسابقه

25,000,000 تومان

نریان عرب دوسرخارجی2 ساله بسیار سر و دم گیر و خوش حرکت

22,000,000 تومان

نریان عرب خالص ایرانی کورسی کره آتیلا و چمن مخمل. از نسل انسیاتور و رستم. بهترینهای ایران

ناموجود

اسب پرشی

نریان دوخون پرشی. 7 ساله. سالم. آماده کار. با سابقه ورزشی

ناموجود

مادیان پرشی دو سرخارجی. بسیار زیبا و خوش سواری. آماده میدان و تولید

ناموجود

کره نریان پرشی دوسرخارجی هلشتاین یکسال نیمه بسیار خوش حرکت از نسل عالی بهترین گزینه تولید و ورزش

25,000,000 تومان

نریان آخال تکه کره سمند. رده مبتدی و ای پر شده. بسیار ایزی و سبک بپر. آماده میدان

ناموجود

داروی دام و طیور

پودر مولتی ویتالین

ناموجود

پودر ویتامین + اسید آمینه

ناموجود

پودر ویتامین + الکترولیت

ناموجود

پودر ویتابین 100 گرمی

ناموجود

پودر ویتامین ب کمپلکس

ناموجود

پودر ویتامین c

7,000 تومان

پودر او آر اس

1,500 تومان

قرص ضد انگل

3,795 تومان

انروفلوکساسین 10% بصورت بطری 1 لیتری

47,000 تومان

انروفلوکساسین 10% بصورت بطری 120 سی سی

8,400 تومان

سیلمی و کشش

سیلمی آخال تکه برمک کره ارشک و بهارگل با شجره و تیپ عالی جهت تولیدات ورزشی اسب ترکمن در میادین

2,000,000 تومان

سیلمی ترکمن یموت خالص کوروش کره کوروغلی و بهارگل با تولیدات عالی

2,000,000 تومان

سیلمی آخال تکه آراج. کره طلاقوش. با شجره و تیپ عالی.

ناموجود

سیلمی آخال تکه با شجره عالی و تولیدات. رده 112 بپر در پرش و کره دهی عالی

2,000,000 تومان

4,000,000 تومان

ناموجود