اسب ترکمن

مادیان یموت خالص شجره عالی مدارک تکمیل. مناسب جهت تولید و سواری

30,000,000 تومان

مادیان اخال تکه فصل1. کره مله قوش

25,000,000 تومان

نریان آخال تکه 1 ساله کره نمونه و یاقوت کره گل اهو.بسیار درشت و خوش حرکت

0 تومان

مادیان 2 ساله آخال تکه. به رنگ زیبای سمند یال دم سیاه. بسیار زیبا و درشت

25,000,000 تومان

نریان ترکمن یک ساله کره خوش سقر نوه سدبای. شجره عالی

10,000,000 تومان

نریان آخال تکه دوساله. درشت وخوش حرکت. آماده سواری. مناسب پرش.پاسپورت دار

15,000,000 تومان

نریان آخال تکه به رنگ زیبای سمند با شجره عالی از نسل شمشیر و طلاقوش. فصل یک کتاب انساب اسب ترکمن ایران. با توانایی سیلمی

35,000,000 تومان

اسب عرب

مادیان عرب وارداتی آبستن. شجره عالی. بسیار خوش حرکت. مسابقه رفته

70,000,000 تومان

مادیان عرب دو سرخارجی. بسیار زیبا و خوش حرکت. شجره عالی. سن 2.5 سال. آماده میدان و تولید. مدارک کامل

70,000,000 تومان

سیلمی عرب مشکی وارداتی. بسیار قوی. دارای مقام در مسابقات زیبایی و استقامت. و کره در کورس

60,000,000 تومان

نریان عرب 1 سرخارجی. 1 ساله

10,000,000 تومان

کره مادیان عرب نیمه. کره باربادوس

35,000,000 تومان

مادیان عرب دوساله. دو سر مصری کره لجند

45,000,000 تومان

نریان عرب دو سر خارجی.کره امیر اشرف

25,000,000 تومان

نریان عرب دوسرخارجی1 ساله کره امیراشرف. شجره عالی , آماده مسابقه

25,000,000 تومان

نریان عرب دوسرخارجی2 ساله بسیار سر و دم گیر و خوش حرکت

22,000,000 تومان

نریان عرب خالص ایرانی کورسی کره آتیلا و چمن مخمل. از نسل انسیاتور و رستم. بهترینهای ایران

25,000,000 تومان

اسب پرشی

مادیان پرشی دو سرخارجی. بسیار زیبا و خوش سواری. آماده میدان و تولید

35,000,000 تومان

کره نریان پرشی دوسرخارجی هلشتاین یکسال نیمه بسیار خوش حرکت از نسل عالی بهترین گزینه تولید و ورزش

25,000,000 تومان

نریان آخال تکه کره سمند. رده مبتدی و ای پر شده. بسیار ایزی و سبک بپر. آماده میدان

35,000,000 تومان

داروی دام و طیور

پودر مولتی ویتالین

6,500 تومان

پودر ویتامین + اسید آمینه

ناموجود

پودر ویتامین + الکترولیت

ناموجود

پودر ویتابین 100 گرمی

ناموجود

پودر ویتامین ب کمپلکس

7,200 تومان

پودر ویتامین c

7,000 تومان

پودر او آر اس

1,500 تومان

قرص ضد انگل

3,795 تومان

انروفلوکساسین 10% بصورت بطری 1 لیتری

47,000 تومان

انروفلوکساسین 10% بصورت بطری 120 سی سی

8,400 تومان

سیلمی و کشش

سیلمی آخال تکه برمک کره ارشک و بهارگل با شجره و تیپ عالی جهت تولیدات ورزشی اسب ترکمن در میادین

2,000,000 تومان

سیلمی ترکمن یموت خالص کوروش کره کوروغلی و بهارگل با تولیدات عالی

2,000,000 تومان

سیلمی آخال تکه آراج. کره طلاقوش. با شجره و تیپ عالی.

2,000,000 تومان

سیلمی آخال تکه با شجره عالی و تولیدات. رده 112 بپر در پرش و کره دهی عالی

2,000,000 تومان

4,000,000 تومان

0 تومان

0 تومان